Monitoring jakości wody

Zakład zapewnia dostawę wody w oparciu o jedenaście stacji wodociągowych połączonych w jeden układ wspólnej pracy. Nad jakością dostarczanej wody czuwają służby Zakładu wykonując badania wody na stacjach wodociągowych i w wybranych punktach sieci wodociągowej. Z zewnątrz kontrole nad jakością wody sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wykonuje on niezależne badania jakości wody w punktach na terenie sieci wodociągowej. 

Częstotliwość wykonywania badań jak i zakres badań regulujew Rozporządzenie MinistraZdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (treść rozporządzenia do pobrania w zakładce przepisy prawne)

Badania jakości wody, zwane monitoringiem, wykonywane sa raz na kwartał - MONITORING KONTROLNY, oraz raz do roku - MONITORING PRZEGLĄDOWY

Ostatnie wyniki badań wody z monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego dostepne są w odpowiednich zakładkach.

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu