Kontrolny

Monitoringiem kontrolnym obięte jest 27 punktów poboru (9 punktów to stacje wodociagowe jako  producent wody i 18 punktów to reprezentatywny punkt na sieci wodociagowej u odbiorcy). Badania wykonywane są z częstotliwościa raz na kwartał.

Badanie mikrobiologiczne obejmuje kontrolę próbki wody pod wzgledem występowania bakterii z grup coli oraz konkretnie bakterii Escherichia coli. W ramach badania fizykochemicznego wyniki obejmuja: jon amonowy, barwę, mętność, ph, przewodność elektryczną, zapach i smak.

Wyniki analiz z ostatniego badania (I kwartał 2024 r.) zostały zebrane przez Zakład  w postaci tabelarycznej. Wszyscy zainteresowani, którzy chcą otrzymać poszczególne raprty z badań proszeni są o zgłaszanie się do siedziby Zakładu osobiście lub za za pomocą poczty email.

Tabelaryczne wyniki badania wody -  I kwartał 2024 rok

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu