Historia zakładu

ROK 1992

Rada Miasta i Gminy Serock - której Przewodniczącą była dr Małgorzata Kuźniewicz-Czerko - w dniu 29 stycznia 1992 roku podjęła Uchwałę Nr 124/XVIII/92 w sprawie utworzenia Komunlanego Zakładu Budżetowego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warszawskiego oraz w/w Uchwałą państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Remontów w Serocku zostało przekształcone w miejską jednostkę organizacyjną propwadzoną w formie zakładu budżetowego i nazwaną Komunalny Zakład Budżetowy w Serocku. 

Kierownikiem Zakładu został Pan Wiesław Kaniewski.

Rada Miasta i Gminy Serock przyjęła statut Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku określakjąc podstawowe zadania Zakładu to jest: administracja gminną substancją mieszkaniową, administracja wysypiska odpadów, eksploatacja przekazanych urządzeń wodociągowych przez MPWiK Warszawa oraz WZUW Nowy Dwór Mazowiecki oraz oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej. 

 

ROK 1998

W roku 1998 na mocy Uchwały 387/LXII/98 Rady Miejskiej w Serocku nastąpiła zmiana statutu Komunalnego Zakładu Budżetowego. Został on dostosowany do zmieniających sie przepisów prawa oraz określił nowe zadania dla Zakładu: zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych oraz wywóz kontenerów gminnych w ramach zbiorowego odbierania stałych odpadów komunalnych.

Na mocy w/w Uchwały Pan Wiesław Kaniewski został Dyrektorem Komunalnego Zakladu Budżetowego w Serocku.

 

ROK 2003

W roku 2003, po wygranym konkursie, na stanowisku Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego staje
mgr inż. Leszek Błachnio  

 

ROK 2010

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 399/XLVII/09 w sprawie przekształcenia-reorganizacji Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku podzieliła Komunalny Zakład Budżetowy w Serocku na dwie oddzielne jednostki organizacyjne: Miejsko-Gminny Zaklad Wodociągowy w Serocku i Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunlalnej w Serocku.

Podstawowym zadaniem nowopowstałego Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociagowego jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie gminy. Na bazie w/w Uchwały Rada Miejska określiła Statut Zakładu. Dyrektorem Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego został mgr inż. Leszek Błachnio

Galeria

Kontakt

Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy
ul. Nasielska 21 A
05-140 Serock

tel. 22 782 73 58
tel. 22 782 67 44
e-mail:

Mapa dojazdu